Fan, Jia, Yanming Chen, Lun Zhang, Ye Wu, and Xiao Fan Liu. 2023. “Attraction Behind Beauty:”. Computational Communication Research 5 (1), 51-75. https://computationalcommunication.org/ccr/article/view/132.